Commercial

Commercial

Fotografisanje hrane, nakita, garderobe, enterijera, arhitekture...

Svaki proizvod u trenutku kada je gotov započinje svoju avanturu potrage za idealnim korisnikom. Bilo da imate stan koji traži svoje stanare ili prsten koji traži ruku koju će da krasi, najkraći put do odgovarajućeg kupca je kroz predstavljanje proizvoda na pravi način. Fotografisanje je čin opisivanja vašeg proizvoda svetlošću. Spremni smo da strpljivo pristupimo upoznavanju vašeg proizvoda sa njegovim kupcem. Ispravnim izborom svetla i kompozicije na potpun način se opisuje materijal, forma i stil vašeg proizvoda u kome će se odgovarajući kupac najlakše prepoznati. Fotografisanje je moguće obaviti kod vas sa pokretnim studijom ili na lokaciji po izboru. Uvek smo spremni da vam predložimo šminkere i modele sa kojima je lako sarađivati.