IMG_4117.jpg

Blog

U potrazi za stvarnošću

Galerija Zečević - Cara Uroša 11
04.10.2014 - 11.10.2014.
Radno vreme galerije 18-21h

Izložba je prodajnog karaktera

Svetlost na mojim fotografijama ste definitivno svi vi koji mi svakodnevno pružate podršku. Hvala što ste mi priredili ovo predivno veče koje mi je dalo snagu i inspiraciju da poželim što pre da vas osvojim novim radovima.


“Inspiracija za ovu seriju fotografija došla je iz fascinacije svetlom i frustracije nemogućnošću da se magična atmosfera koju nam sunce pokloni zabeleži fotoaparatom.”

Fotografije Bojana Džodana nastajale u prethodne dve godine, beleže scene ulica, ljude, seoske predele.. Motivi su uvek i iznova sama svetlost, kreirana atmosfera trenutka. Momenti koji se beleže su samo povod za realizaciju svetlosne dimenzije koju je teško fotografisati. Primenom dodatne kompjuterske obrade, koriguju se tehnički nedostatci fotoaparata. Kontra svetlom ili neobičnom atmosferom koju aparat ne registruje, stvaraju se prostori lični i emotivnih impresija. Intervencijom na samoj fotografiji, u photoshopu Džodan nadograđuje i intenzivira lične impresije i utiske -  

“..trudio sam se da taj dosledniji prizor emotivno obojim i naglasim na fotografiji one elemente koji na nas u takvim scenama ostavljaju najjači utisak. Na taj način moje autorstvo nije sadržano samo u fotografisanju scene već i u naknadnoj obradi koja postavlja dodatni izazov.”

Izložba predstavlja 14 radova, koji nas uvode u prozore korigovane stvarnosti ali i polemišu o fotografiji, koliko je ona objektivno izdvojen trenutak realnosti i koliko se oduzima ako se ona dalje nadograđuje ličnim, željenim efektima emotivnosti sećanja.   

Ksenija Samardžija