IMG_4117.jpg

Blog

Intervju za Mediasfera - medijski vodič

Intervjuisala: Gordana Radisavljević – Jočić

Da li je i za Vas fotografija svojevrsni svetolopis?

To se kod fotografije ne dovodi u pitanje, ona jeste svetlosni zapis ukoliko je posmatramo na tom osnovnom nivou. Opet, ako se setimo Senekine misli „Sve što se razloži do praha ostaje nejasno“, shvatamo da ne samo da je potrebno da svetlost koja je na fotografiji protumačimo kao nečiji portret, pejzaž ili scenu života ulice, već da bi bila dovoljno jasna, potrebno je da protumačimo kontekst motiva koji nam je svetlost zapisala. Tako svetlost tumačenjem postaje priča, a od priča, kao što svi znamo, je sastavljen ceo svet.

Ostatak intervjua čitajte na Mediasfera - medijski vodič

3. mesto na temu “Urami kadar” - Frame 24 2019. godine

3. mesto na temu “Urami kadar” - Frame 24 2019. godine

Bojan DzodanComment