IMG_4117.jpg

Blog

2017. u 30 intimnih trenutaka

Kada fotografišemo ne samo da pokušavamo da zaustavimo i sačuvamo trenutak, mi ga pokazujući drugima umnožavamo, jer svaka fotografija stvara nove trenutke kada je neko gleda. Kada biramo trenutke koje ćemo zabeležiti tu se možda i najslikovitije izražava to koliko naše ja čine ljudi sa kojima komuniciramo, jer nikada trenutak nije interesantan samo nama, interesantno nam je to što će još neko u njemu nešto prepoznati. U želji da prepoznate neki od trenutaka delim sa vama 30 trenutaka iz 2017. godine. Nadam se da ćete ih umnožiti vašim doživljajem.