IMG_4117.jpg

Blog

2018. u 30 intimnih trenutaka

Kada fotografišemo ne samo da želimo da zaustavimo i sačuvamo trenutak od proticanja u vremenu već pokušavamo da taj trenutak umnožimo. Svaki put kada nekome pokažemo fotografiju, taj neko svojom interpretacijom umnožava trenutak koji smo mu pokazali. Na taj način fotografija pravi krugove na površini toka vremena, ona uznemirava linearni tok proticanja i dozvoljava da trenutak postoji daleko od mesta i momenta u kome je nastao. Interpretirajući trenutak koji gledamo na fotografiji dopuštamo mu da postane deo stvarnosti na koji ćemo se ukoliko zatreba oslonii jednako kao i na trenutke koje smo doživeli. Opisujući i prepričavajući kroz fotografiju godinu koja prolazi često mi se dogodi da mi među sakupljenim fotografijama promaknu trenuci koji pozivaju da budu umnoženi. Na kraju svake godine krenem u veliku potragu da među svim sakupljenim fotografijama pronađem upravo takve trenutke koji su neopravdano zanemareni. Do tada nigde objavljeni, oni su godinu dana čekali kao neka intimna tajna, a intimni su i po tome što izborom tih 30 trenutaka ja otkrivam deo svoje ličnosti koji se formirao u proteklih godinu dana. Izbor trenutaka koje beležimo najslikovitije izražava to koliko nas zapravo čine dragi ljudi sa kojima komuniciramo. Jer svaki put kada delimo trenutak isto kao i kada izgovaramo misao, imamo želju da neko do koga nam je stalo prepozna nešto bitno, zanimljivo, lepo.