Konrad-44.jpg

Konrad-Adenauer-Stiftung - Narodna skupština

Konrad-Adenauer-Stiftung

Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

23. april 2018. godine - Dom narodne skupštine republike Srbije, Beograd

Konrad-Adenauer-Stiftung

Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

23. april 2018. godine - Dom narodne skupštine republike Srbije, Beograd

Konrad-1.jpg
Konrad-7.jpg
Konrad-44.jpg
Konrad-89.jpg
Konrad-194.jpg
Konrad-72.jpg
Konrad-86.jpg
Konrad-48.jpg
Konrad-200.jpg
Konrad-297.jpg
Konrad-298.jpg
Konrad-94.jpg
Konrad-157.jpg
Konrad-158.jpg