Vreme-48.jpg

Tribina - Nauka kroz priče

Tribina “Ko su gospodari vremena?” Studentski Kulturni Centar - Beograd
Nauka kroz priče
18.10.2018. godine
https://www.facebook.com/NaukaKrozPrice

Vreme-8.jpg
Vreme-5.jpg
Vreme-14.jpg
Vreme-12.jpg
Vreme-3.jpg
Vreme-2.jpg
Vreme-7.jpg
Vreme-6.jpg
Vreme-10.jpg
Vreme-11.jpg
Vreme-22.jpg
Vreme-17.jpg
Vreme-19.jpg
Vreme-9.jpg
Vreme-50.jpg
Vreme-18.jpg
Vreme-20.jpg