Godfathers.jpg

U potrazi za stvarnošću

Izložba fotografija u galeriji Zećevic. Bojan Dzodan

U potrazi za stvarnošću

“Inspiracija za ovu seriju fotografija došla je iz fascinacije svetlom i frustracije nemogućnošću da se magična atmosfera koju nam sunce pokloni zabeleži fotoaparatom.”

Fotografije Bojana Džodana nastajale u prethodne dve godine, beleže scene ulica, ljude, seoske predele.. Motivi su uvek i iznova sama svetlost, kreirana atmosfera trenutka. Momenti koji se beleže su samo povod za realizaciju svetlosne dimenzije koju je teško fotografisati. Primenom dodatne kompjuterske obrade, koriguju se tehnički nedostatci fotoaparata. Kontra svetlom ili neobičnom atmosferom koju aparat ne registruje, stvaraju se prostori lični i emotivnih impresija. Intervencijom na samoj fotografiji, u photoshopu Džodan nadograđuje i intenzivira lične impresije i utiske -  

“..trudio sam se da taj dosledniji prizor emotivno obojim i naglasim na fotografiji one elemente koji na nas u takvim scenama ostavljaju najjači utisak. Na taj način moje autorstvo nije sadržano samo u fotografisanju scene već i u naknadnoj obradi koja postavlja dodatni izazov.”

Izložba predstavlja 14 radova, koji nas uvode u prozore korigovane stvarnosti ali i polemišu o fotografiji, koliko je ona objektivno izdvojen trenutak realnosti i koliko se oduzima ako se ona dalje nadograđuje ličnim, željenim efektima emotivnosti sećanja.   

Ksenija Samardžija

Fotografije sa izložbe